Krepšelis Krepšelyje prekių: 0 Atverti

Birutė Jasiūnaitė. Šventieji ir nelabieji frazeologijoje ir liaudies kultūroje

3.00 EUR
4.50 EUR

Šioje knygoje etnolingvistiniu aspektu analizuojama apie 900 frazeologinių junginių, į kuriuos drauge su populiariais mitonimais įeina įvairių mitinio pasaulio realijų (drabužių, apavo, valgių, darbo įrankių, ūkio padargų, pastatų, augalų, gyvūnų, negyvosios gamtos objektų ir reiškinių) pavadinimai.

Aiškinantis frazeologizmų reikšmę ir motyvaciją, jų atsiradimo aplinkybes, plačiai remiamasi etninės kultūros kontekstu: tautosakos ir etnografijos medžiaga, įvairiomis liaudiškojo religingumo apraiškomis, senaisiais mitologiniais vaizdiniais.

Knygoje aptariami ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų, pirmiausia latvių, lenkų, baltarusių, rusų tradicinės kultūros artimi reiškiniai. Etnolingvistika – tarpdisciplininio pobūdžio kalbotyros sritis, todėl šią knygą galės skaityti ne tik kalbininkai, bet ir kitų humanitarinių disciplinų atstovai, ypač etnologai ir tautosakininkai. Ji skiriama ir visiems skaitytojams, kurie neabejingi senajam mūsų etninės kultūros paveldui. 

Turinys

Į. Įvadas / 9
II. „Velnio kėdė" / 29
Mitologinių personažų aplinka frazeologijoje: namai, sodyba, bažnyčia

III. „Dievo pyragas" / 55
Mitinio pasaulio daiktai tarmių posakiuose: valgis ir gėrimas

IV. „Dievas kojas aunas" / 81
Apdaras ir apavas

V. „Raganos šluota" / 103
Įrankiai ir padargai

VI. „Eina kaip velnias su taboka" / 139
Įvairenybės

VII. „Laumės pirštas" / 169
Išorinės mitinių esybių kūno dalys

VIII. „Tik velnio su ragais trūksta!" / 233
Kitokia kūniškoji atributika

IX. „Velnio darželis" / 263
Augalai

X. „Švento Jurgio arkliukas" / 303
Gyvūnai

XI. „Jono rasa" / 335
Negyvosios gamtos objektai ir reiškiniai

XII. Vietoje išvadų: folkloriniai frazeologizmai reikšmės požiūriu / 357

XIII. Literatūra / 380
XIV. Frazeologizmų abėcėlinė rodyklė / 399
XV. Summary / 433

2010 m.

440 p.

Naujienų prenumerata
Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų
Mus rasite
Kontaktai
8 650 30974
vytautas.salavejus2@gmail.com
Visos teisės saugomos. © 2019